Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : ZASADY PRACY Z DZIECKIEM LEWORĘCZNYM

ZASADY PRACY Z DZIECKIEM LEWORĘCZNYM

WŁAŚCIWA POSTAWA CIAŁA PRZY PISANIU


•    dziecko siedzi  przy stole opierając obie stopy o podłogę i zachowując    wyprostowaną postawę,
•    siedząc w szkolnej ławce uczeń leworęczny ma sąsiada po swojej prawej stronie (lewa ręka musi mieć zachowaną swobodę ruchów),
•    zeszyt ułożony jest ukośnie, lewym górnym rogiem ku górze,
•    dziecko dowolnie reguluje kąt nachylenia zeszytu,
•    zeszyt powinien leżeć na lewo od osi ciała dziecka (lewa ręka podczas pisania przesuwa się od strony lewej ku osi ciała).

 

SPOSÓB TRZYMANIA NARZĘDZIA PISARSKIEGO

•    do nauki pisania najlepiej używać ołówka (pióro ze stalówką jest niewskazane!),
•    ołówek należy trzymać w trzech palcach (pomiędzy kciukiem, palcem wskazującym i środkowym),
•    drugi koniec ołówka powinien być skierowany ku lewemu ramieniu,
•   podczas pisania palce powinny znajdować się poniżej liniatury zeszytu, co pozwoli uniknąć zasłaniania i zamazywania liter już napisanych
i jednoczesną korektę zapisu.

Podczas nauki pisania należy pamiętać o wytwarzaniu i utrwalaniu prawidłowych nawyków związanych z kierunkiem pisania:

•    kreślenie linii z zachowaniem kierunku ruchu:
-    linie pionowe – od góry ku dołowi,
-    linie poziome – od lewej ku prawej stronie,
•    rysowanie kół przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
•    zachowanie kierunku ruchu od lewej ku prawej stronie przy rysowaniu szlaczków.


Polecana literatura:
M.Bogdanowicz Leworęczność u dzieci

Opracowanie:
mgr M.Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;