Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Zasady pracy samokształceniowej nad ORTOGRAFIĄ

Zasady pracy samokształceniowej nad ORTOGRAFIĄ

Potrzebne materiały:
•    zeszyt w linie – koniecznie z marginesem,
•    korektor,
•    ołówek,
•    słownik ortograficzny,
•    słownik synonimów i wyrazów bliskoznacznych.

 

Zasady pracy:
Poprawa błędów (korekta) dokonywana jest przez osobę wspomagającą. Zasady są następujące:
•    jest systematyczna (codzienna),
•    dotyczy wszystkich zeszytów szkolnych po to, aby mógł się utrwalić prawidłowy obraz graficzny wyrazu,
•    błędy powinny być poprawiane przy pomocy korektora, aby obraz graficzny był jednoznaczny i stanowił „czysty” wzór dla pamięci wzrokowej, wykorzystującej ślad pamięciowy.

Krok pierwszy (wyrabianie nawyku autokorekty):
Osoba dokonująca korekty zaznacza ołówkiem liczbę błędów kreseczkami na marginesie w danej linijce. Nie należy wskazywać wyrazów błędnie zapisanych ani popełnionych w nim błędów, gdyż dziecko poprawi je automatycznie (litera za literę) w oderwaniu od wyrazu.
Zadaniem dziecka jest znalezienie wszystkich wykazanych błędów i dokonanie korekty.

Krok drugi (wyrabianie tzw. czujności ortograficzne)
Poprawione „trudne” wyrazy należy teraz przepisać do zeszytu. Podczas przepisywania, przed wpisaniem „trudnej” litery należy odłożyć długopis i „trudną” literę zapisać innym kolorem. 

Jeśli jest to możliwe, należy teraz wpisać całą rodzinę wyrazów od słowa, w którym popełniono błąd.

Krok trzeci – odniesienie do zasad ortograficznych

Krok czwarty – ze słownika synonimów i wyrazów bliskoznacznych wypisz wyrazy o podobnym znaczeniu, „bezpieczne ortograficznie”


oprac. M. Forytarz  (PPP-P Kowary)

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;