Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : "Jak pomagać dziecku w nauce?

"Jak pomagać dziecku w nauce?"

Sposoby pracy z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym w domu:

 

I. Założenia ogólne :
a) miejsce pracy,
b) czas i pora pracy,
c) warunki zewnętrzne,
d) atmosfera pracy i wytwarzanie odpowiedniego nastawienia do nauki.

II. Formy pomocy stosowane przez rodziców :
a) w nauce pisania,
b) w nauce czytania,
c) w nauce matematyki.

III. Czynniki sprzyjające rozwojowi motywacji do nauki.
1. Rozwijanie zainteresowań i dążeń poznawczych.
2. Wspólne gry i zabawy.
3. Rozwijanie zdolności manualnych.
4. Wspólne z dzieckiem oglądanie i omawianie odpowiednich dla jego
wieku programów telewizyjnych.

IV. Niekorzystne formy oddziaływań.
1. Stawianie wymagań ponad możliwości dziecka.
2. Krytykowanie .
3. Ośmieszanie i zawstydzanie.
4. Wyręczanie, odrabianie zadań za dziecko.
5. Wspólne zasiadanie do lekcji (uzależnienie odrabiania przez dziecko lekcji
od obecności rodzica).

opracowanie:
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P Kowary

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;