Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Regulamin dla Klientów

Regulamin dla Klientów

 

REGULAMIN
dla klientów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Kowarach

1.    W zajęciach w poradni mogą brać udział jedynie DZIECI  ZDROWE (tzn. nie gorączkujące, bez kataru, kaszlu, bólów brzucha, głowy, chorób zakaźnych itp.).

2.    Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności.


3.    Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych terminów wizyt w Poradni. Prosimy o telefoniczne powiadomienie o niemożności przybycia w określonym terminie.


4.    Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zaleceń diagnostów, oraz zasad kontraktu terapeutycznego.


5.    Dwie nieusprawiedliwione nieobecności na terapii (psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej) spowodują skreślenie z listy dzieci objętych systematycznymi oddziaływaniami.


6.    Na terenie poradni prosimy o zachowanie ciszy i porządku, oraz o nie korzystanie z telefonów komórkowych.

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;