Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Publikacje

Publikacje

UWAŻNE SŁUCHANIE

psycholog - mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

więcej

WYRAŻANIE UCZUĆ

psycholog - mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

więcej

POTRZEBY DZIECKA NA RÓŻNYCH ETAPACH ROZWOJU

psycholog - mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

więcej

NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z DZIECKIEM

psycholog - mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

więcej

ROLA MATKI

psycholog - mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

więcej

SŁOWNICZEK LOGOPEDYCZNY - WADY ARTYKULACYJNE

logopeda - mgr Janina Gremza - Kosiarska

więcej

SŁOWNICZEK POJĘC STOSOWANYCH W OPINIACH

pedagog - mgr Jadwiga Mateusiak

psycholog - mgr Małgorzata Forytarz

więcej

PODSUMOWANIE  BADAŃ  - 
PRZYGOTOWANIE DO ROZPOCZĘCIA NAUKI  SZKOLNEJ  DZIECI KOŃCZĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

mgr Janina Gremza – Kosiarska
logopeda/pedagog PP-P w Kowarach
więcej

JAK POMAGAĆ DZIECKU W NAUCE ?
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
więcej

 

ZASADY PRACY SAMOKSZTAŁCENIOWEJ NAD ORTOGRAFIĄ
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
więcej

 

ZASADY PRACY Z DZIECKIEM LEWORĘCZNYM
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
więcej

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA DZIECKU Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ
Wykład i warsztaty - dr M. Święcicka z UW
więcej

SCHEMATY ĆWICZEŃ STYMULUJĄCYCH ROZWÓJ OPERACYJNOŚCI MYŚLENIA NA POZIOMIE KONKRETNYM
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
więcej

 

ĆWICZENIA I ZABAWY ROZWIJAJĄCE ORIENTACJĘ PRZESTRZENNĄ
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
więcej

 

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ, WYCHOWUJĄC DZIECKO NADPOBUDLIWE  PSYCHORUCHOWO
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
więcej

 

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE
więcej

 

PROGRAM ROZWIJAJĄCY ZDOLNOŚCI
mgr Małgorzata Forytarz
psycholog PP-P w Kowarach
więcej

DZIECIĘCE UZDOLNIENIA NIE SĄ TEMATEM NOWYM

mgr Jadwiga M.Mateusiak

pedagog PP-P w Kowarach

więcej

SZEŚCIOLATEK - ROZWÓJ I JEGO MECHANIZMY

mgr Jadwiga M.Mateusiak

pedagog PP-P w Kowarach

więcej

 

STRES W ŻYCIU DZIECKA

mgr Jadwiga M.Mateusiak

pedagog PP-P w Kowarach

więcej

 

KSZTAŁTOWANIE  GOTOWOŚCI  DO NAUKI CZYTANIA  I  PISANIA (dot. konferencji z dnia 24 maja 2012 r.)

mgr Janina Gremza - Kosiarska

logopeda/pedagog PPP w Kowarach

więcej

 

Polecamy poradniki dla wychowawców

 

O PSYCHOLOGII DZIECKA W PRADZE

mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

psycholog kliniczny / terapeuta uzależnień w PPP-P w Kowarach

więcej

 

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY POMAGANIA- KILKA SŁÓW O KONFERENCJI W OSTRAWIE

mgr Sylwia Tywonek - Cybulska

psycholog kliniczny / terapeuta uzależnień w PPP-P w Kowarach

więcej


Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;