Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Linki

Linki

 

MEN www.men.gov.pl

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu www.kuratorium.wroclaw.pl

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna www.cke.edu.pl

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu www.oke.wroc.pl

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

 

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli www.dodn.wroclaw.pl

 

Rzecznik Praw Dziecka RP www.brpd.gov.pl

 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne www.ptp.org.pl

 

Polskie Towarzystwo Dysleksji www.ptd.edu.pl

 

Biblioteka Pedagogiczna w Jeleniej Górze www.jeleniagora.dbp.wroc.pl

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;