Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Ćwiczenia i zabawy rozwijające orientację przestrzenną

Ćwiczenia i zabawy rozwijające orientację przestrzenną

1). Różnicowanie i nazywanie przedmiotów znajdujących się wokół dziecka,
określanie położenia przedmiotów w stosunku do dziecka, różnicowanie
strony lewej i prawej.

Zadaniem dziecka jest określenie położenia wskazywanych przez osobę dorosłą przedmiotów w stosunku do własnej osoby, np. powiedz, co leży po Twojej prawej ręce, powiedz, z której strony jest szafa itp.?

 

W ćwiczeniu należy używać różnorodne określenia dotyczące położenia w przestrzeni, tj. z lewej, z prawej, z tyłu, z przodu, pod, nad, z góry, z dołu itd.

 

Zadaniem dziecka jest określenie położenia przedmiotów względem siebie.

Znajdujących się na stoliku przed dzieckiem. Leżą na nim przedmioty , których położenie określa dziecko, np. powiedz, co leży z prawej strony ołówka, co jest pod zeszytem, co leży nad temperówką, co jest z lewej strony gumki itp.

 

Znakomitą okazją do ustalania, co jest po prawej , a co po lewej stronie, jest wędrówka ulicami, umożliwiająca ponadto uczenie dziecka, jak ma się zachowywać podczas przechodzenia na drugą stronę jezdni.

Również pomoc przy nakrywaniu stołu może stanowić pretekst do ćwiczenia różnicowania stron: Połóż łyżkę po prawej stronie talerza, widelec z lewej strony talerza, nóż z lewej strony łyżki itd.

2). Różnicowanie i określanie położenia przedmiotu w stosunku do drugiej

osoby.

Najpierw dorosły określa położenie przedmiotów względem swojej osoby, potem dziecko określa ich położenie wobec dorosłego.

 

W zabawie można wykorzystać lustro tak, aby dziecko obok komentarza obserwowało zmianę strony z jego perspektywy.

3). Różnicowanie i określanie położenia przedmiotów względem innych

przedmiotów.

 

Doskonałą okazją do tego rodzaju zabaw są spacery. Można w różnych miejscach badać i ustalać położenie rozmaitych obiektów w stosunku do położenia dziecka, do innych ludzi, do przyjętych układów odniesienia.

4). Trening w odróżnianiu strony lewej i prawej

Celem ćwiczeń jest dostarczenie dziecku doświadczeń zorientowania się w schemacie własnego ciała (ręka, noga, oko, ucho- lewe, prawe.

Na podst.: „Dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńska Mgr M.Forytarz

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;