Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : Ćwiczenia grafomotoryczne

Ćwiczenia grafomotoryczne

1). Ćwiczenia prawidłowego uchwytu i sposobu trzymania ołówka:

• lepienie kulek z plasteliny, zginanie kulek z papieru (ćwiczenie angażuje trzy palce – kciuk, palec wskazujący i środkowy),
• „solenie”, kruszenie i rozsypywanie soli, piasku, kaszy,
• rysowanie na tablicy lub pionowo umieszczonym arkuszu papieru.

 

2). Ćwiczenie kontrolowania siły nacisku ręki podczas pisania:

•    kreślenie wzorów na tackach z piaskiem lub drobną kaszą,
•    malowanie palcami farbą na dużych arkuszach papieru,
•    obrysowywanie konturów rysunków przy stole w pozycji stojącej, tak aby ręka pisząca nie miała podparcia,
•    podczas wykonywania ćwiczeń graficznych stosowanie różnorodnych narzędzi: kredy, kredek woskowych, węgla rysunkowego, pędzla, ołówka, długopisu, pióra, mazaków różnej grubości – zmuszających do zmiany siły nacisku ręki podczas wykonywania tych ćwiczeń.

3). Ćwiczenia relaksacyjne:
Należy stosować je w przerwach pomiędzy ćwiczeniami graficznymi.

•    naprzemienne zaciskanie pięści i rozwieranie dłoni wraz z uświadamianiem sobie stanu napięcia i rozluźnienia mięśniowego,
•    zabawy ruchowe takie, jak: pryskanie woda, otrzepywanie rąk z wody,
wytrzepywanie wody z rękawa, otrząsanie się z wody,

4). Ćwiczenia precyzji ruchów:

•    ćwiczenia ruchowe usprawniające ruchy ręki, dłoni, nadgarstka i palców każdej z rąk,
•    kreślenie różnymi technikami: w powietrzu, na tackach z piaskiem oraz różnymi technikami graficznymi linii:
-    pionowych, poziomych, ukośnych -  falistych, łamanych, spiralnych,
-    figur geometrycznych – kół, kwadratów, elips, trójkątów,
•    rysowanie figur, obrysowywanie kształtów geometrycznych itp.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;