Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl

Znajdź Nas na mapach Google

SZANOWNI RODZICE/ OPIEKUNOWIE  ORAZ NAUCZYCIELE/WYCHOWAWCY.

Od 04.05.2020 r. Publiczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kowarach, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wznowiła swoją działalność diagnostyczną.Ponieważ nadal działamy w sytuacji panującej epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 obowiązują nas wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym zmuszeni jesteśmy dostosować naszą pracę do w/w wymogów. Przedstawiam Państwu obowiązujące od 04.05.2020 r. zasady przyjmowania klientów w naszej poradni:

 1. I. OBOWIĄZUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PLACÓWCE
  1. Przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe, przyprowadzane przez zdrowego rodzica- opiekuna. Katar, kaszel, gorączka wyklucza dziecko z badań.
  2. Każda osoba wchodząca do poradni (dorosły i dziecko) ma bezwzględnie obowiązek zdezynfekować ręce w przedsionku poradni , jeżeli posiada nałożone rękawiczki również należy je zdezynfekować oraz nałożyć maseczkę (maseczki nie obowiązują dzieci do lat 4);
  3. Na terenie poradni może przebywać tylko jedna osoba dorosła, towarzysząca dziecku;
  4. W pomieszczeniach placówki należy zachować odpowiednia odległość, tj. minimum 1,5 m. W sekretariacie może przebywać tylko jeden petent.
  5. Pracownik obsługi dokonuje dezynfekcji klamek, wyłączników, uchwytów krzeseł, blatów oraz innych używanych sprzętów w pomieszczeniach w godzinach 10.00 i 12.15;
  6. Specjaliści podczas badań są ubrani w maseczki i/lub przyłbice oraz posiadają na rękach rękawiczki.
 1. II. ZASADY PRACY PORADNII W CZASIE EPIDEMII
  1. Diagnozy będą przeprowadzane w następującej kolejności, bez względu na termin złożenia zgłoszenia do poradni:

a)       W celu wydania orzeczenia o kształceniu specjalnym;

b)       W celu wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

c)       W celu wydania orzeczenia o nauczaniu indywidualnym;

d)       W celu wydania opinii o Zindywidualizowanej ścieżce kształcenia;

e)       W celu wydania opinii o dojrzałości szkolnej ( w formie zdalnej);

f)        Pozostałe opinie i informacje.

 1. Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem telefonicznie wyznaczony specjalista, który będzie pilotował diagnozę Państwa dziecka w naszej placówce;
 2. Terapia logopedyczna oraz niezbędne (pilne) terapie pedagogiczne są w dalszym ciągu prowadzone w formie zdalnej przy użyciu skype, WhatsApp lub drogą mailową.
 3. W dalszym ciągu pracownicy poradni pełnią dyżury telefoniczne w wyznaczone dni w godzinach od 8.00 do 12.00 (nr telefonów: 515 557 880; 515 557 833) i tak:

PN i ŚR - psycholog- mgr Jolanta Kałudzińska – Góra oraz pedagog – mgr Renata Szczepanik;

WT i  PT. –psycholog - mgr Sylwia Tywonek Cybulska oraz pedagog – mgr Paulina Urbańska –Kabała

PN - PT – Dyrektor Poradni – mgr Julita Odelga

 1. Nasi specjaliści dostępni są również dla Państwa drogą mailową od PN do PT;

Logopeda mgr Gremza – Kosiarska Janina   gremza.kosiarska.pppkowary@gmail.com

Psycholog – mgr Kałudzińska –Góra Jolanta  gora.pppkowary@gmail.com

Pedagog – Terapeuta- mgr Król Magdalena  krol.pppkowary@gmail.com

Pedagog/Dyrektor PPP- mgr Odelga Julita odelga.pppkowary@gmail.com

Pedagog- mgr Szczepanik Renata szczepanik.pppkowary@gmail.com

Psycholog –mgr Tywonek – Cybulska Sylwia tywonekcybulska.pppkowary@gmail.com

Pedagog – mgr Urbańska – Kabała Paulina urbanska.pppkowary@gmail.com

 1. III. ZGŁOSZENIE NA DIAGNOZĘ
 2. Zgłoszenia do poradni celem uzyskania diagnozy prosimy pobierać ze strony internetowej poradni, gdzie znajdują się one w zakładce „druki do pobrania” lub w placówce oświatowej pod którą dziecko podlega.
 3. Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy zeskanować i przesłać mailem lub listownie na adres poradni. W przypadku braku możliwości zeskanowania, proszę wypełnić komputerowo (druk jest w formie edytowalnej) i przesłać bez podpisu, który zostanie przez Państwa uzupełniony bezpośrednio przed badaniem.
 4. Zgłoszenie można również wrzucić do skrzynki pocztowej, znajdującej się przy wejściu do poradni.
 5. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.
  1. IV. WYWIAD Z RODZICEM I OMÓWIENIE BADAŃ
  2. Wywiady oraz omówienie badań z rodzicami odbywać się będą zdalnie w formie telefonicznej, mailowej lub przy pomocy SKYPU. Zadzwoni do Państwa wyznaczony specjalista, który będzie pilotował sprawę Państwa dziecka.
 1. V. DIAGNOZA/KONSULTACJA W PORADNI
  1. Na badania przyjmowane są tylko osoby wcześniej umówione, po rozmowie ze specjalistą i wypełnieniu ankiety dotyczącej ryzyka kontaktu z chorymi, bądź przebywającymi w kwarantannie oraz złożeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na badanie w istniejących warunkach epidemiologicznych.
  2. Badanie lub konsultacja odbywa się punktualnie o umówionej godzinie. Spóźnienia nie mogą być uwzględniane z uwagi na czas potrzebny na dezynfekcję;
  3. Dzieci na badania przynoszą własne kredki, ołówki, długopisy, nożyczki i temperówkę.
  4. Badanie będzie miało prawdopodobnie przebieg wybiórczy z uwagi na ograniczenia percepcyjne uczestniczącego dziecka i diagnosty. Będzie ściśle celowane na zgłoszony problem.
  5. Po około 40 min. badania pomieszczenie będzie wietrzone.
  6. Wymaganą dokumentacją jest obowiązkowa opinia szkoły/ przedszkola o ile dziecko uczęszcza oraz w przypadku wydania orzeczenia lub opinii o Wczesnym wspomaganiu rozwoju oraz Zindywidualizowanej Ścieżki Kształcenia- zaświadczenie lekarskie (wzór również do pobrania ze strony internetowej poradni) ,
  7. Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na druku poradni przez lekarza specjalistę lub lekarza pediatrę w oparciu o dokumentację specjalistyczną. Zaświadczenie ważne jest przez 30 dni.
  8. Po zakończonym badaniu, rodzic pobiera ze strony internetowej Wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii/informacji lub otrzymuje w poradni przy badaniu i wrzuca do skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do poradni,
  9. Prosimy, by rodzic/ opiekun wcześniej przygotował dziecko do nietypowych warunków badania.
 1. VI. JAK NALEŻY PRZYGOTOWAĆ DZIECKO NA BADANIE W CZASIE PANDEMII?
  1. Wdrażać do częstego mycia rąk, nosić maseczkę lub przyłbicę oraz rękawiczki, by dziecko oswoiło się z ta sytuacją i na zasadzie naśladownictwa również uznało to za rzecz niezbędną.
  2. Należy wdrażać dziecko do unikania zgromadzeń, zachowania dystansu wobec osób spoza rodziny;
  3. Uprzedzić dziecko o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących podczas badania, szczególnie o tym, iż osoba badająca również będzie nosić maseczkę, rękawiczki i przyłbicę.

Udzielanie Państwu wsparcia i pomocy jest sprawa priorytetową naszej placówki. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur dla dobra Naszych pracowników oraz Państwa. Dziękujemy za wyrozumiałość. Życzymy Zdrowia, wytrwałości i cierpliwości.

Dyrektor oraz pracownicy PPP- P w Kowarach

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w PPP-P w Kowarach w zakresie zapobiegania COVID-19

<< <  Strona 3 z 4  > >>

Mar 23, 2020

Zapraszamy do przeczytania artykułu Pani Sylwii Tywonek - Cybulskiej- psychologa klinicznego, będącego dla Państwa swoistą wskazówką i kierunkowskazem na co należy zwrócić uwagę w obecnej sytuacji kryzysowej, jeżeli chodzi o zachowanie naszych pociech oraz jak radzić sobie z pojawiającymi się w związku z tym problemami.

Kliknij, by pobrać plik pdf
Mar 13, 2020

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN   Z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Informuję, iż:

1. Diagnozy i  terapie prowadzone w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach są odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie;

2. Nie będą przyjmowane Zgłoszenia na diagnozy oraz pomoc bezpośrednią (terapię) do 26 kwietnia 2020 r. w związku z koniecznością w pierwszej kolejności ustalenia nowych terminów dla diagnoz odwołanych.

 

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno dla naszych pracowników, jak i dla Państwa.

 

 

Jul 23, 2019
W związku z awarią sieci Orange, prosimy o kontakt z naszą Poradnią pod numerem telefonu 515 557 833.
Apr 30, 2019

W dniach od 29 lipca do 09 sierpnia 2019 r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach jest

NIECZYNNA,

zgodnie z Organizacją Pracy Poradni w roku szkolnym 2018/2019

Apr 29, 2019

Z dniem 26 kwietnia 2019 r. Komitet Strajkowy w Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach działający w ramach Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego "Rada Poradnictwa" Regionu Dolnośląskiego postanowił zawiesić strajk w poradni od dnia 26.04.2019 r. do odwołania.

W związku z tym, informuję iż od 29.04.2019 r. zajęcia diagnostyczne oraz terapeutyczne zostają wznowione, zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami.

Terminy badań, które nie odbyły sie z powodu strajku, zostaną ustalone ponownie i sukcesywnie będą Państwo o nich powiadamiani telefonicznie.

Z poważaniem - Julita Odelga - dyrektor PPP-P w Kowarach

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; 515 557 833;Administracja