Categories: General
      Date: Apr 28, 2020
     Title: Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii

Jeżeli nie radzicie sobie Państwo ze zmianami w naszym życiu spowodowanymi sytuacją kryzysową jaka nas dotknęła w chwili obecnej, zachęcam do przeczytania artykułu Pani mgr Jolanty Kałudzińskiej – Góry pt. Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii” ,  który po krótce przybliży nam charakterystykę i poszczególne etapy „zmiany” oraz myślę, że w znacznym stopniu uspokoi, traktując nasze obecne zachowania jako sytuację normalną i przewidywalną.

 

mgr Julita Odelga

dyrektor Publicznej Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej

w Kowarach

 


Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii

Jeżeli nie radzicie sobie Państwo ze zmianami w naszym życiu spowodowanymi sytuacją kryzysową jaka nas dotknęła w chwili obecnej, zachęcam do przeczytania artykułu Pani mgr Jolanty Kałudzińskiej – Góry pt. Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii” ,  który po krótce przybliży nam charakterystykę i poszczególne etapy „zmiany” oraz myślę, że w znacznym stopniu uspokoi, traktując nasze obecne zachowania jako sytuację normalną i przewidywalną.

 

mgr Julita Odelga

dyrektor Publicznej Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej

w Kowarach

 


Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii