Categories: General
      Date: Mar 13, 2020
     Title: WSTRZYMANE DIAGNOZY I TERAPIE

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN   Z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Informuję, iż:

1. Diagnozy i  terapie prowadzone w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach są odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie;

2. Nie będą przyjmowane Zgłoszenia na diagnozy oraz pomoc bezpośrednią (terapię) do 26 kwietnia 2020 r. w związku z koniecznością w pierwszej kolejności ustalenia nowych terminów dla diagnoz odwołanych.

 

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno dla naszych pracowników, jak i dla Państwa.

 

 W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN   Z dnia 11 marca 23020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Informuję, iż:

1. Diagnozy i  terapie prowadzone w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach są odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie;

2. Nie będą przyjmowane Zgłoszenia na diagnozy oraz pomoc bezpośrednią (terapię) do 26 kwietnia 2020 r. w związku z koniecznością w pierwszej kolejności ustalenia nowych terminów dla diagnoz odwołanych.

 

 

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno dla naszych pracowników, jak i dla Państwa.