Categories: General
      Date: Apr  8, 2019
     Title: Strajk

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kowarach, informuje że w dniach od 08.04.2019 r. do odwołania zawiesza zajęcia - badania psychologiczno - pedagogiczne oraz terapie psychologiczne, w związku z podjęciem akcji strajkowej przez pracowników Poradni.

O każdej zmianie dotyczącej trwania strajku będą Państwo poinformowani niezwłocznie poprzez stronę www placówki.

Julita Odelga