Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl

Znajdź Nas na mapach Google

Jesteś w : News

Aktualności

Apr 28, 2020

Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii


Jeżeli nie radzicie sobie Państwo ze zmianami w naszym życiu spowodowanymi sytuacją kryzysową jaka nas dotknęła w chwili obecnej, zachęcam do przeczytania artykułu Pani mgr Jolanty Kałudzińskiej – Góry pt. Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii” ,  który po krótce przybliży nam charakterystykę i poszczególne etapy „zmiany” oraz myślę, że w znacznym stopniu uspokoi, traktując nasze obecne zachowania jako sytuację normalną i przewidywalną.

 

mgr Julita Odelga

dyrektor Publicznej Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej

w Kowarach

 


Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii

Jeżeli nie radzicie sobie Państwo ze zmianami w naszym życiu spowodowanymi sytuacją kryzysową jaka nas dotknęła w chwili obecnej, zachęcam do przeczytania artykułu Pani mgr Jolanty Kałudzińskiej – Góry pt. Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii” ,  który po krótce przybliży nam charakterystykę i poszczególne etapy „zmiany” oraz myślę, że w znacznym stopniu uspokoi, traktując nasze obecne zachowania jako sytuację normalną i przewidywalną.

 

mgr Julita Odelga

dyrektor Publicznej Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej

w Kowarach

 


Doświadczanie procesu zmiany w czasach epidemii
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;