Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl

Znajdź Nas na mapach Google

Jesteś w : News

Aktualności

Apr 15, 2020

Ogłoszenie


W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Informuję, iż:
1. Diagnozy i terapie prowadzone w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach są odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie;
2. Zgłoszenia na pomoc bezpośrednią (terapię) nie będą przyjmowane do dnia 26 kwietnia 2020 r.
3. Zgłoszenia na diagnozę (badanie) przyjmowane są wyłącznie w formie mailowej na adres poradniakowary@wp.pl. Do 26.04.2020 r. przyjmowanie zgłoszeń w formie papierowej jest wstrzymane.

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno dla naszych pracowników, jak i dla Państwa.

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Informuję, iż:
1. Diagnozy i terapie prowadzone w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach są odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie;
2. Zgłoszenia na pomoc bezpośrednią (terapię) nie będą przyjmowane do dnia 26 kwietnia 2020 r.
3. Zgłoszenia na diagnozę (badanie) przyjmowane są wyłącznie w formie mailowej na adres poradniakowary@wp.pl. Do 26.04.2020 r. przyjmowanie zgłoszeń w formie papierowej jest wstrzymane.

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno dla naszych pracowników, jak i dla Państwa.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;