Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl

Znajdź Nas na mapach Google

Jesteś w : News

Aktualności

Mar 13, 2020

WSTRZYMANE DIAGNOZY I TERAPIE


W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN   Z dnia 11 marca 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Informuję, iż:

1. Diagnozy i  terapie prowadzone w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach są odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie;

2. Nie będą przyjmowane Zgłoszenia na diagnozy oraz pomoc bezpośrednią (terapię) do 26 kwietnia 2020 r. w związku z koniecznością w pierwszej kolejności ustalenia nowych terminów dla diagnoz odwołanych.

 

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno dla naszych pracowników, jak i dla Państwa.

 

 

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN   Z dnia 11 marca 23020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

 

Informuję, iż:

1. Diagnozy i  terapie prowadzone w Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach są odwołane do 26 kwietnia 2020 r. włącznie;

2. Nie będą przyjmowane Zgłoszenia na diagnozy oraz pomoc bezpośrednią (terapię) do 26 kwietnia 2020 r. w związku z koniecznością w pierwszej kolejności ustalenia nowych terminów dla diagnoz odwołanych.

 

 

Chodzi o maksymalne ograniczenie bezpośrednich kontaktów ze światem zewnętrznym zarówno dla naszych pracowników, jak i dla Państwa.

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;