Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : News

Aktualności

Feb 12, 2014

Spotkanie w poradni


SPOTKANIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOWARACH

09.02.2014

W dniu 07.02.2014 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (PPP) w Kowarach z inicjatywy doradców zawodowych MCIZ w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie, którego tematyką były kwestie współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego na rzecz  młodzieży. W spotkaniu wzięli udział: pracownicy PPP w Kowarach, doradca zawodowy MCK z Kowar,  specjalista do spraw szkoleń z OSZ Kowary, doradcy zawodowi MCIZ z Jeleniej Góry.

Doradcy zawodowi: MCIZ, MCK i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalista ds. szkoleń OSZ w Kowarach

Po zaprezentowaniu oferty każdej z instytucji, wypracowano wspólny model działań doradczych z zakresu poradnictwa zawodowego na rzecz młodzieży, tak by klienci byli objęci kompleksowym wsparciem doradczym. Pozwoli to młodzieży na dokonywanie bardziej trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych oraz lepsze planowanie i rozwój własnej kariery. Spotkanie było też doskonałą okazją do wzajemnego poznania się a także do wymiany doświadczeń zawodowych, refleksji i spostrzeżeń dotyczących rynku pracy i rynku edukacyjnego.

Tekst i zdjęcia:
R. Bech, P. Płocheć
Doradcy zawodowi MCIZ

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;