Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Jesteś w : News

Aktualności

Jan 28, 2014

Informacja


 

III spotkanie dla pedagogów szkolnych

W dniu 31 stycznia 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach przy ul. Zamkowej 5 odbędzie się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych, na które został zaproszony Komendant Komisariatu Policji w Kowarach pan podinspektor Włodzimierz Chmiel.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach prowadzi cykl spotkań dla pedagogów pracujących w placówkach z rejonu, na które zaprasza  przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów wychowawczych i rodzinnych.

Spotkania te mają na celu m. in. wypracowanie zasad współpracy, określenie obszarów, w jakich pracownicy Poradni oraz pedagodzy szkolni w swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną mogą uzyskać pomoc od innych instytucji.

 

 

 

 

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;