Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Witamy na naszej stronie

 

Witamy na stronie internetowej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością, z uwagi na fakt, iż znajdują się tu ważne informacje kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów. Na nowej stronie będziemy umieszczali także najnowsze wydarzenia i aktualności naszej placówki.

 

W obecnym tempie życia często mamy niewiele czasu, aby poświęcić go naszym najbliższym, zwłaszcza dzieciom. Wiąże się to z pojawianiem się nieoczekiwanych problemów. Pracownicy Poradni, wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci doskonale wiedzą jak im zapobiec i w jaki sposób je zniwelować.

 

 

Strona 1 z 10  > >>

Feb 11, 2018

 

Spotkania nauczycieli klas 0 i 1 - prezentacja badań profilaktycznych

 

Jan 19, 2018

Ogłoszenie o konkursie

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kowarach ul.  Zamkowa 5,

58-530 Kowary

 

Nov 28, 2016
Informacja
Nov 15, 2016

W dniu 28.10.2016r. odbyło się w Poradni pierwsze w b. r. szkolnym spotkanie psychologów i pedagogów szkolnych.

Po przywitaniu przybyłych p. Dyrektor Poradni oddała głos p. Kindze Kawaler – psychologowi z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy oraz p. Ewie Dzikowskiej – pedagogowi z tej szkoły. Panie zostały wcześniej poproszone o przygotowanie spotkania na temat organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole z oddziałami integracyjnymi.

Podczas spotkania prelegentki zaprezentowały film zrealizowany przez uczniów poświęcony funkcjonowaniu placówki. W oparciu o obowiązujące akty prawne zostały omówione formy pomocy realizowane w szkole w Łomnicy. Ponadto przedstawiona została oferta szkoły dla uczniów zdolnych oraz wymagających pomocy. Duże zainteresowanie słuchaczy wzbudziła prezentacja elektronicznego programu ED – Plan zawierającego informacje dotyczące organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz dokumentacji z zakresu udzielanej pomocy. Panie omówiły także zasady współpracy z rodzicami. Po zakończeniu prezentacji wywiązała się dyskusja nt. konkretnych działań stosowanych w szkołach przez nauczycieli i pedagogów w pracy z klasą oraz uczniem z orzeczeniem/opinią o SPE.

Na koniec spotkania p. Dyrektor Poradni poprosiła o uzupełnienie listy schorzeń mających wpływ na naukę i funkcjonowanie poznawcze ucznia. Następne spotkaniu z pedagogami i psychologami szkolnymi zaplanowane na początek grudnia ma dotyczyć dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe (w tym ze względu na stan zdrowia).

Opracowanie:

M. Forytarz

May 11, 2016
III spotkania z pedagogami szkolnymi
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;Administracja