Jak do nas dojechać?

Publiczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Zamkowa 5
58-530 Kowary

Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;
e-mail: poradniakowary@wp.pl


Witamy na naszej stronie

 

Witamy na stronie internetowej Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach. Zachęcamy do zapoznania się z jej zawartością, z uwagi na fakt, iż znajdują się tu ważne informacje kierowane do nauczycieli, pedagogów, rodziców oraz uczniów. Na nowej stronie będziemy umieszczali także najnowsze wydarzenia i aktualności naszej placówki.

 

W obecnym tempie życia często mamy niewiele czasu, aby poświęcić go naszym najbliższym, zwłaszcza dzieciom. Wiąże się to z pojawianiem się nieoczekiwanych problemów. Pracownicy Poradni, wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci doskonale wiedzą jak im zapobiec i w jaki sposób je zniwelować.

 

Feb 12, 2014

SPOTKANIE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOWARACH

09.02.2014

W dniu 07.02.2014 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  (PPP) w Kowarach z inicjatywy doradców zawodowych MCIZ w Jeleniej Górze, odbyło się spotkanie, którego tematyką były kwestie współpracy w zakresie poradnictwa zawodowego na rzecz  młodzieży. W spotkaniu wzięli udział: pracownicy PPP w Kowarach, doradca zawodowy MCK z Kowar,  specjalista do spraw szkoleń z OSZ Kowary, doradcy zawodowi MCIZ z Jeleniej Góry.

Doradcy zawodowi: MCIZ, MCK i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, specjalista ds. szkoleń OSZ w Kowarach

Po zaprezentowaniu oferty każdej z instytucji, wypracowano wspólny model działań doradczych z zakresu poradnictwa zawodowego na rzecz młodzieży, tak by klienci byli objęci kompleksowym wsparciem doradczym. Pozwoli to młodzieży na dokonywanie bardziej trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych oraz lepsze planowanie i rozwój własnej kariery. Spotkanie było też doskonałą okazją do wzajemnego poznania się a także do wymiany doświadczeń zawodowych, refleksji i spostrzeżeń dotyczących rynku pracy i rynku edukacyjnego.

Tekst i zdjęcia:
R. Bech, P. Płocheć
Doradcy zawodowi MCIZ

 

Jan 28, 2014

 

III spotkanie dla pedagogów szkolnych

W dniu 31 stycznia 2014r. o godzinie 10.00 w siedzibie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach przy ul. Zamkowej 5 odbędzie się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych, na które został zaproszony Komendant Komisariatu Policji w Kowarach pan podinspektor Włodzimierz Chmiel.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach prowadzi cykl spotkań dla pedagogów pracujących w placówkach z rejonu, na które zaprasza  przedstawicieli instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów wychowawczych i rodzinnych.

Spotkania te mają na celu m. in. wypracowanie zasad współpracy, określenie obszarów, w jakich pracownicy Poradni oraz pedagodzy szkolni w swojej pracy z dziećmi, młodzieżą i rodziną mogą uzyskać pomoc od innych instytucji.

 

 

 

 

 

Dec 13, 2013

W dniu 11 grudnia w naszej placówce odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego "Ja i moja pasja".

 

 

 

 

Dec 2, 2013

Wyniki konkursu plastycznego

„Ja i moja pasja”

 

Oct 3, 2013

Każdy może być odkrywcą talentów, zarówno swoich dzieci, jak i uczniów, a także wszystkich innych potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Wiele osób swoje talenty odkrywa dopiero w wieku dojrzałym, bo wcześniej nie było można, bo nikt się tym nie zajmował, bo "powiedziano, że talenty mają ci uzdolnieni artystycznie".

Oct 3, 2013

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Kowarach ogłasza  konkurs plastyczny:

„Ja i moja pasja”

May 20, 2013

W dniu 13 maja 2013r. w Poradni odbyło się kolejne spotkanie pedagogów szkolnych i pracowników Poradni z zaproszonym Gościem – kuratorem zawodowym przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze – panią Iwoną Wojtasiewicz.

Apr 24, 2013
W dniu 13 maja 2013r. o godz. 9.00 odbędzie się kolejne już spotkanie pracowników pedagogicznych Poradni oraz pedagogów szkolnych z rejonu jej działania. Gościć będziemy p. Iwonę Wojtasiewicz  - kuratora zawodowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Mar 29, 2013

INFORMACJA O DZIAŁANIACH PORADNI W ZAKRESIE  

PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Za okres pierwszego semestru roku szkolnego 2012/2013

Mar 28, 2013

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zaprasza do udziału w XIII Ogólnopolskim Logopedycznym Konkursie Plastycznym „Raz, dwa, trzy - powiedz Ty!”

 

Mar 19, 2013

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kowarach, ul Zamkowa 5 zaprasza rodziców dzieci sześcioletnich i siedmioletnich w sobotę 6 kwietnia 2013r. w godz. od 9.00 do 13.00  na „Dzień otwarty” poświęcony kompetencjom ucznia klasy pierwszej w oparciu o możliwości rozwojowe dziecka sześcioletniego. Konsultacji będą udzielać psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

Mar 19, 2013

IV spotkanie pedagogów szkolnych i pracowników Poradni

Feb 19, 2013

Ilościowe i jakościowe wyniki profilaktycznych badań mowy, wzroku i słuchu, przeprowadzone przy użyciu Platformy Badań Zmysłów.

Feb 19, 2013

Analiza wyników badań profilaktycznych uczniów klas I

rok szkolny 2012/2013

Feb 13, 2013

Lista szkół ponadgimnazjalnych  

w powiecie jeleniogórskim

Feb 13, 2013

Działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kowarach

w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

15 - 21 października 2012r.

Feb 13, 2013

Terminy rekrutacji

do szkół ponadgimnazjalnych

 w 2013 r.

Feb 13, 2013

Indywidualne poradnictwo edukacyjno – zawodowe dla młodzieży.

Proponujemy indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Konsultacje prowadzone są w siedzibie poradni – Kowary, ul. Zamkowa 5 lub na terenie szkoły (po uprzednim uzgodnieniu terminu z pedagogiem szkolnym).

Feb 7, 2013
W drugim tygodniu ferii zimowych w Poradni trwały zajęcia dla dzieci. Był to „Trening twórczości” – prowadzony przez mgr J. M. Mateusiak.
Feb 7, 2013

 Podsumowanie spotkań z pedagogami szkolnymi

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Zamkowa 5 58-530 Kowary Tel: 75-718-25-72; Fax: 75-718-20-13;Administracja